Akashi Castle 明石城
Akashi11
Description Hitsujisaru Yagura
Photo Tags
Photo Time: 2009-11-14 15:11:42 JST
Akashi Castle views
Hitsujisaru Yagura and Tatsumi Yagura Hitsujisaru Yagura
Hitsujisaru Yagura Akashi11-t
Inside of the Hitsujisaru Yagura. Tatsumi Yagura
Tatsumi Yagura Tatsumi Yagura
Tatsumi Yagura Tatsumi Yagura and stone walls
stone walls stone walls
sakura moat and stone walls Nagayamon gate
map