Semantic search

From Jcastle.info
 1. Shiozaki Miyama Fort
 2. Shiozakishin Castle
 3. Shirasawa Fort
 4. Shirayama Castle (Chiisagata)
 5. Shirokoma Castle
 6. Shironomine Castle (Azumi)
 7. Shou Castle
 8. Shoudai Noroshidai
 9. Shoujina Yakata
 10. Sokura Castle (Ina)
 11. Soudai Castle
 12. Soudaide Castle
 13. Suda Castle
 14. Suda Yakata
 15. Suganuma Castle (Ina)
 16. Sunuma Yakata
 17. Suwa Ohhouri Yakata
 18. Suwa Yakata
 19. Suzaka Jin'ya
 20. Suzumegamori Noroshidai
 21. Suzuoka Castle (Ina)
 22. Suzuryuyama Fort
 23. Tada Kasuke Yashiki
 24. Tago Castle
 25. Tago Yakata
 26. Taguchi Castle
 27. Takada Castle (Ina)
 28. Takagi Castle (Suwa)
 29. Takagifuru Castle
 30. Takagiuchi Castle
 31. Takahara Castle (Shinano)
 32. Takaino Jin'ya
 33. Takamatsuyakushi Castle
 34. Takami Yakata
 35. Takamifuru Castle
 36. Takanashi Yakata
 37. Takanashi Yakata (Suzaka)
 38. Takashima Castle
 39. Takashimako Castle
 40. Takasu Castle (Chikuma)
 41. Takato Castle
 42. Takatsuya Castle (Murakami Clan Fort Network)
 43. Takayama Castle (Chikuma)
 44. Takeba Castle
 45. Takeda Castle (Chikuma)
 46. Takei Castle
 47. Takei Castle (Suwa)
 48. Takeno Castle
 49. Takeyama Castle (Hanishina)
 50. Takinoiri Castle
 51. Takisawa Castle (Azumi)
 52. Takisawa Yakata
 53. Tanagi Castle (Ina)
 54. Tanaka Castle (Ina)
 55. Tanba Yashiki (Suwa)
 56. Tanoiri Castle (Azumi)
 57. Tanokuchi Jin'ya
 58. Tatai Castle
 59. Tatai Yakata
 60. Tataifuru Castle
 61. Tataijoumonomi Fort
 62. Tateishi Fort
 63. Tatenouchi Yakata
 64. Tatsuoka Castle
 65. Taya Castle (Azumi)
 66. Tazawa Castle (Chikuma)
 67. Tekozuka Castle
 68. Tenjin'yama Castle (Suwa)
 69. Tenpaku Castle
 70. Tenpaku Castle (Ina)
 71. Terao Castle (Hanishina)
 72. Teshiro Castle
 73. Teshirozuka Castle (Saku)
 74. Tezuka Yakata
 75. Toba Yakata
 76. Todoroki Castle
 77. Todoroki Yakata
 78. Todoroki Yashiki
 79. Toishi Castle
 80. Toishi Fukuzawa Fort
 81. Toishi Iizuna Castle
 82. Toishi Kikubatakeno Castle
 83. Tongari Yashiki
 84. Tono Yakata
 85. Tonojima Castle
 86. Tonomura Yakata (Azumi)
 87. Toride Fort
 88. Torikoya Castle (Murakami Clan Fort Network)
 89. Tougeyama Noroshidai
 90. Tounohara Castle
 91. Toyo Castle (Murakami Clan Fort Network)
 92. Tsubame Castle (Murakami Clan Fort Network)
 93. Tsukikanekubo Fort
 94. Tsukioi Castle
 95. Tsukiyodana Castle
 96. Tsumago Castle
 97. Tsumi Castle (Murakami Clan Fort Network)
 98. Tsutagi Castle
 99. Tsutsugahana Castle
 100. Tsutsuhata Castle I
 101. Tsutsuhata Castle II
 102. Tsutsuhata Castle III
 103. Tsutsuhata Castle IV
 104. Tsutsuhata Castle V
 105. Uchi Castle (Chikuma)
 106. Uchi Castle (Ina)
 107. Uchibori Yakata (Azumi)
 108. Uchigoya Yakata
 109. Ueda Castle
 110. Ueda Castle (Chikuma)
 111. Uede Yashiki
 112. Uehara Castle
 113. Uenodan Castle (Kiso)
 114. Uenodan Yakata
 115. Uenotaira Castle
 116. Uenoyama Castle
 117. Uenoyama Castle (Chikuma)
 118. Ushibuse Castle (Murakami Clan Fort Network)
 119. Ushitate Yakata
 120. Utsutsu Castle
 121. Uyama Castle (Azumi)
 122. Uyama Yakata (Azumi)
 123. Uzuhashi Castle (Azumi)
 124. Wada Castle (Chikuma)
 125. Wada Castle (Ina)
 126. Wadahigashiyama Castle
 127. Wagou Castle (Murakami Clan Fort Network)
 128. Wakaguriyama Fort
 129. Wakamatsu Castle (Azumi)
 130. Wakamiya Iriyama Castle
 131. Wakatsukisato Castle
 132. Wakatsukiyama Bandoko Castle
 133. Wakatsukiyama Castle
 134. Washio Castle
 135. Watauchi Inoue Yakata
 136. Yabarahigashimura Yashiki
 137. Yabuhara Fort
 138. Yaguchi Yakata
 139. Yagura Castle (Chikuma)
 140. Yagura Castle (Sanada)
 141. Yakushidou Castle (Ina)
 142. Yakyu Fort
 143. Yamabe Castle
 144. Yamabe Yakata
 145. Yamabukiko Castle
 146. Yamabukioh Castle
 147. Yamabukiyama Noroshidai
 148. Yamada Takanashi Yakata
 149. Yamada Yakata (Sarashina)
 150. Yamada Yakata (Takai)
 151. Yamadaohshimo Yakata
 152. Yamaga Yakata
 153. Yamaguchi Yashiki
 154. Yamazaki Fort (Chikuma)
 155. Yanagizakaue Fort
 156. Yashima Castle (Chiisagata)
 157. Yashimashi Yashiki
 158. Yashiro Castle
 159. Yashiro Yakata
 160. Yashirofuru Castle
 161. Yasuoka Castle (Ina)
 162. Yazawa Castle (Sanada)
 163. Yazawashi Castle (Sanada)
 164. Yoda Yakata
 165. Yokokawa Castle (Ina)
 166. Yokose Yakata
 167. Yokosearagamiyama Castle
 168. Yokota Castle
 169. Yokoyairi Fort
 170. Yokoyama Castle
 171. Yokoyama Castle (Chikuma)
 172. Yokoyama Castle (Ina)
 173. Yomogidaira Castle (Minochi)
 174. Yonako Castle (Shinano)
 175. Yoritomoyama Fort
 176. Yoshiike Awaji Yashiki
 177. Yoshinohori Yashiki
 178. Yoshinomachi Yakata
 179. Yoshioka Castle (Ina)
 180. Zenkaizu Castle